IT 3011 B

 • مجهز به سنسور جهت تعویض رول
 • 140 مرتبه استفاده در هر رول
 • امکان کار با برق و باتری
 • مقاوم در برابر آب
 • ضد سرقت

IT 3001 A

 • مجهز به سنسور جهت تعویض رول
 • 140 مرتبه استفاده در هر رول
 • دارای درب آرام بست
 • امکان کار با برق و باتری
 • مقاوم در برابر آب
 • ضد سرقت

IT 200 B

 • مجهز به سنسور جهت تعویض رول
 • دارای گرمکن با دمای 32 تا 36 درجه سانتیگراد
 • 60 مرتبه استفاده در هر رول
 • دارای درب آرام بست
 • امکان کار با برق و باتری
 • مقاوم در برابر آب
 • ضد سرقت

IT 200 A

 • مجهز به سنسور جهت تعویض رول
 • دارای گرمکن با دمای 32 تا 36 درجه سانتیگراد
 • 60 مرتبه استفاده در هر رول
 • امکان کار با برق و باتری
 • مقاوم در برابر آب
 • ضد سرقت

IT 120

 • فیلم رول مناسب برای استفاده در
  مدل های IT 3001 A و IT 3011 B
 • 140 مرتبه استفاده در هر رول

IT 60

 • فیلم رول مناسب برای استفاده در
  مدل های IT 200 A و IT 200 B
 • 60 مرتبه استفاده در هر رول